DUURZAAMHEIDSCAFéS

Denk, discussieer en beslis mee hoe de duurzaamheidsvisie van Sint-Michielsgestel eruit komt te zien tijdens de Duurzaamheidscafés. 

Wij organiseren drie avonden waarop inwoners, ondernemers en andere belangstellenden uit onze gemeente in gesprek gaan over de onderwerpen die belangrijk zijn voor onze gemeente en op welke manier wij hier de komende jaren invulling aan gaan geven.

  

 


 

Energie & Klimaat

Dinsdag 19 maart 2019, De Litserborg in Den Dungen

Dat ons klimaat verandert staat niet meer ter discussie. Extreme weersomstandigheden volgen elkaar in een steeds sneller tempo op. Het is belangrijk dat we de oorzaken van de klimaatverandering aanpakken, maar ook dat we ons tegelijkertijd aanpassen aan de veranderende omstandigheden.

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft als doel om in 2040 klimaatneutraal* te zijn. Hoe gaan we dit realiseren? Waar en hoe zorgen we voor waterberging, hoe gaan we ons energieverbruik terugbrengen, hoe gaan we onze eigen energie opwekken en de warmtetransitie vormgeven?

Denk en praat mee tijdens het Duurzaamheidscafé!

* Klimaatneutraal wil zeggen dat bepaalde activiteiten (al dan niet binnen een bepaald gebied of op een bepaalde plek) geen positief of negatief effect hebben op het klimaat. (Bron: RVO)

 


Reeds plaats gevonden:

Produceren & Consumeren

Dinsdag 19 februari 2019, De Huif in Sint-Michielsgestel

De huidige - lineaire - manier van produceren en consumeren is niet meer haalbaar en zeker niet wenselijk. Om te komen tot verandering is een belangrijke rol weggelegd voor de aanbieders van een product, maar zéker ook voor consumenten. Zij kunnen immers mede bepalen wat er geproduceerd wordt en hoe dat gebeurt door wat zij kopen en waar zij dat doen.

Hoe kunnen we onze manier van produceren en consumeren zodanig veranderen dat we toegroeien naar een economie waarin afval geen afval meer is maar de grondstof is voor een nieuw product, waarin we minder grondstoffen, energie en voedsel verspillen en waarin we ons bewust zijn van de maatschappelijke gevolgen van onze keuzes?

Denk en praat mee tijdens het Duurzaamheidscafé!